Projekt planu (Karczów - Wrzoski) 2014Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części miejscowości Karczów i Wrzoski - 2014Tekst projektu planu [2014-12-01]

Załącznik graficzny do projektu planu [2014-12-01]

Tekst prognozy projektu [2014-12-01]

Załącznik graficzny do prognozy [2014-12-01]