Realizacja na rok 2011


Informacja dla 15 sołectw o wysokości środków funduszu sołeckiego [2011-10-08]

Uchwała Sołectwa Chróścina w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Ciepielowice w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Dąbrowa w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Karczów w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Lipowa w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Mechnice w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Narok w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Niewodniki w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Nowa Jamka w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Prądy w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Siedliska w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Skarbiszów w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Sławice w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Wrzoski w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Uchwała Sołectwa Żelazna w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego [2011-10-18]

Ocena wniosków o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2011 przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego [2011-10-08]

Protokół z 17.11.2011r. z przeprowadzonej kontroli realizacji funduszu sołeckiego na rok 2011 [2011-12-06]