Akt założycielski gminy


Gmina Dąbrowa utworzona została Uchwałą Nr XVIII/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie opolskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 11 grudnia 1972 r. Nr 14, poz. 167-169). Zgodnie z par. 8 cytowanej uchwały w powiecie niemodlińskim, w województwie opolskim tworzy się gminę Dąbrowa, z siedzibą w Dąbrowie, w skład nowo utworzonej gminy weszły obszary sołectw: Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów. Następnie na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin w województwie opolskim (Dz.U.Nr 35, poz. 197) włączono do gminy Dąbrowa obszary sołectw Chróścina, Mechnice, Sławice, Wrzoski i Żelazna z gminy Chróścina oraz Narok i Niewodniki z gminy Skorogoszcz.
Obecnie gmina Dąbrowa leży w powiecie opolskim i liczy nadal 15 sołectw.